Per què ITM?

Solidesa

El valor de formar part d’un Grup.
IM2 Grup està format per:

Compromís de qualitat

Perquè estem certificats en la Norma ISO 9001:2015 en gestió de la qualitat. Consulta la nostra política de qualitat.

IM2 Grup (ITM Treball Temporal, MB Prevent, IEFE Formació) disposem d’un Sistema Integrat de Gestió, desenvolupat sota la Norma ISO 9001. La nostra política està basada en els següents compromisos d’acció:

“Proporcionar serveis adequats als clients millorant la satisfacció de les persones, amb l’objectiu de potenciar la competitivitat de les empreses”.

PER ACONSEGUIR-HO ENS CENTREM
EN ASPECTES FONAMENTALS:

  • Realitzar els serveis adequats a les necessitats i requisits dels clients.
  • Oferir un cost adequat al servei.
  • Propiciar i mantenir la millora contínua del Sistema Integrat de Gestió, dels seus processos i el seu acompliment a partir de troballes en auditories, l’anàlisi d’estadístiques i dades, accions correctives i preventives i altres fonts de millora.
  • Protegir la salut i el benestar laboral del nostre personal, proporcionant un ambient i entorn de treball segur, d’acord amb les lleis aplicables.
  • Desenvolupar plans de formació, adequats per a la millor realització dels nostres serveis.
  • Desenvolupar, implementar i mantenir un sistema de gestió basat en l’estricte compliment de les lleis, reglaments i normes nacionals i internacionals aplicables a l’empresa.

Amb aquesta Política i Objectius de Qualitat aconseguim augmentar la satisfacció del client, processos més eficaços, una assignació racional dels recursos i, d’aquesta manera, estem més preparats davant els canvis que puguin produir-se en el nostre entorn.

EXPERIÈNCIA

Perquè ens avalen més de 25 anys d’experiència oferint solucions en Recursos Humans.

ESPECIALITZACIÓ PER SECTORS

Perquè els nostres professionals, formats en Relacions Laborals i Psicologia amb Màsters en RRHH i PRL, estàn especialitzats en funció dels diferents sectors d’activitat.

INTERLOCUTOR ÚNIC

Perquè tindràs un interlocutor únic per facilitar la gestió de la temporalitat a la teva empresa.

PLATAFORMA MULTIPOSTING

Perquè publiquem les ofertes de treball en una única plataforma Multiposting: permet ser millors en la seva difusió i trobar tots els candidats en una única base de dades.

DOCUMENTACIÓ ONLINE

Perquè sempre tindràs la documentació disponible des de qualsevol lloc i moment. Clients i treballadors poden firmar digitalment tota la documentació a través de la nostra web.

ASSESSORAMENT LABORAL

Perquè t’acosellem sobre el millor contracte que et pot encaixar en cada cas concret i t’assessorarem laboralment en tot el que necessitis a través del nostre Departament Jurídic Laboral.